Latihan


Latihan 1: Labelkan bahagian tubuh haiwan berikut dengan perkataan yang diberikan.

    ( B2DS3 E1,  B5 DS3 E1 )
 
 

 

Latihan 2 : Warnakan bunyi haiwan-haiwan berikut.

  ( B3DS2 E2 ) 


 

Latihan 3: Tuliskan huruf-huruf a hingga f dalam kotak-

kotak berikut.  ( B4DS2E1 )


 

 

 

 

 

Latihan 4 :  Bulatkan persamaan bagi haiwan-haiwan ini.

( B3 DS2 E1 )
 
 

 

Latihan 5:  Warnakan haiwan yang mempunyai:

( B3 DS2 E1 )


 

Latihan 6:  Bagaimanakah haiwan-haiwan ini bergerak?  Bulatkan jawapan yang betul.

( B3 DS2 E3 )

 

Latihan 7  

1 comment: