Monday, 5 November 2012

Tema Sains Hayat

Unit 3 :  Haiwan

Kandungan

A)  Haiwan dan bahagian tubuh haiwan

1.  Terdapat pelbagai jenis haiwan di sekeliling kita

2.  Setiap haiwan mempunyai bahagian tubuh yang tertentu.

3.  Sebahagian haiwan mempunyai ciri yang sama, misalnya,
      a)   mempunyai cangkerang
      b)   mempunyai sesunggut

4.  haiwan juga mempunyai ciri yang berbeza antara satu sama lain. Misalnya,
      a)  berparuh
      b)  tidak berparuh

B)  Menghargai pelbagai haiwan di sekeliling kita

1.  Haiwan yang berlainan menghasilkan bunyi yang berbeza.

2.  Haiwan bergerak dalam pelbagai cara.

3.  Kita harus menyayangi haiwan dan tidak menganiayai haiwan.

Saturday, 13 October 2012

Cara-cara Pergerakan Haiwan

i) Terbang


                                                             

ii) Jalan dan lari


    tiger animated gifscheetah animated gifsdog animationanimated deer running


iii)  Melompat                                     iv)  Menyusur             v) Merangkak

   

Tuesday, 9 October 2012

Pengenalan

Dunia Sains dan Teknologi merupakan mata pelajaran teras era baru KSSR pendidikan yang sangat penting. Mata pelajaran ini merupakan salah satu subjek yang mesti dikuasai oleh murid sekolah rendah. Subjek ini sangat menarik dan seronok untuk dipelajari kerana ia merupakan pengetahuan tentang perkara yang berlaku di sekeliling kita. Oleh itu, saya ini berkongsi maklumat saya bersama-sama rakan seperjuangan yang lain.

Diharapkan maklumat saya ini adalah sangat berguna.