Monday, 5 November 2012

Tema Sains Hayat

Unit 3 :  Haiwan

Kandungan

A)  Haiwan dan bahagian tubuh haiwan

1.  Terdapat pelbagai jenis haiwan di sekeliling kita

2.  Setiap haiwan mempunyai bahagian tubuh yang tertentu.

3.  Sebahagian haiwan mempunyai ciri yang sama, misalnya,
      a)   mempunyai cangkerang
      b)   mempunyai sesunggut

4.  haiwan juga mempunyai ciri yang berbeza antara satu sama lain. Misalnya,
      a)  berparuh
      b)  tidak berparuh

B)  Menghargai pelbagai haiwan di sekeliling kita

1.  Haiwan yang berlainan menghasilkan bunyi yang berbeza.

2.  Haiwan bergerak dalam pelbagai cara.

3.  Kita harus menyayangi haiwan dan tidak menganiayai haiwan.

2 comments: